Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik, Kvis daghem - Espoon kaupunki

Pedagogiskt ansvarig teamledare till en barngrupp med 3-6 åriga barn. Tillsammans med de övriga teammeddlemmarna planerar, verkställer & utvärderar du ert arbete. Alla teammedlemmar arbetar för

Arbetsplats och adress: Kvis daghem, Kvisgatan 6 A-C, 02210 Esbo
Arbetstid: 38h 15min /vecka
Jobbet är tillsvidare

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din tidigare arbetaserfarenhet som pedagogiskt anvarig inom småbarnspedagogiken.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/kvis-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Mia Hillner-Köysüren (mia.hillner-koysuren@espoo.fi). På semester 4.7 - 5.8.2022.

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Kvisgatan 6 A-C, 02210 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat