Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik, Lagstads daghem och förskola - Espoon kaupunki

Lagstads daghem och förskola befinner sig i samma byggnad som Lagstads skola. Vi har 4 barngrupper i ålder 1-5 samt 2 förskolegrupper. Vi jobbar i 3 våningar och vi har regelbundet samarbete med grupperna och ofta förekommande tvärgruppsarbete som regelbundet planeras. Vi satsar aktivt på ett jämställt och likabehandlat bemötande av såväl barn, familjer och kollegor. Personalen deltar aktivt i kurser som ordnas och är måna om att utveckla den pedagogiska verksamheten i linje med läroplanens direktiv.

Arbetsplats och adress: Lagstads daghem och förskola, Esbogatan 7, 02770 Esbo
Arbetstid: 38:15
Jobbet är tillsvidare

Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav: Pedagogie kandidat

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter kunskap om läroplanen, uppgörandet av barnets plan och förmåga att planera en pedagogisk verksamhet som baserar sig på barnets delaktighet.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter att du har en positiv attityd, intresse för att utvecklas och vara med och utveckla pedagogiken i Lagstads daghem och förskola. Intresse för att jobba med barn och för barnens bästa samt bra kännedom om läroplanen. Vi uppskattar även att du är flexibel och har förmåga att samarbeta med andra grupper och kollegor.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi erbjuder gratis undervisning i finska som stöd i ditt arbete. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/enheter/15877

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Gertrud Eriksson 043 8268867. gertrud.eriksson@espoo.fi, 8-16.

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Esbogatan 7, 02770 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja Esbo stad - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat