Lärare inom småbarnspedagogik /Malmögårdens daghem - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik för tiden 4.1.-31.5.2021 till Malmögårdens daghem.

En ny svenskspråkig avdelning kommer att öppna upp vid Malmögårdens daghem, som är en enhet bestående av 3 olika hus. Gården har stora möjligheter till lek och rörelse. På området finns också finskspråkiga avdelningar.

Lärare inom småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen samt för det pedagogiska genomförandet, utvecklandet och för utvärderingen. Arbetet utgår från barnets behov, styrkor och intresseområden.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda svenska språket.

Vi förutsätter:
- en motiverad och inspirerad pedagogisk inställning till arbetet, var barnets intresse finns i centrum
- flexibilitet och goda färdigheter i teamarbete och växelverkan

Vi värdesätter:
- ett flexibelt och ansvarsfullt sätt att arbeta
- en öppen inställning till olika och växlande situationer i vardagen
- värdesättande och bemötande av barnet som en unik människa

Vi erbjuder ett mångsidigt och varierande arbete.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2477,79 € / mån.
Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 51.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Daghemsföreståndare Monica Nyman tfn. 040 357 7816

Småbarnspedagogik / Malmögårdens daghem
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.