Lärare inom småbarnspedagogik, Mattbergets daghem och förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Mattbergets daghem består av fyra grupper inom småbarnspedagogik och tre förskolegrupper. Vi befinner oss på Mattlidens skolområde med verksamhet i tre byggnader. Bra förbindelser med metro och buss.Nu söker vi en lärare inom småbarnspedagogik till förskolan som är intresserad förskolepedagogik och samarbete med nybörjarundervisningen. Förskolan jobbar projektinriktat och de tre grupperna samarbetar bl. a i form av tvärgruppsverksamhet. Vi samarbetar med Mattlidens skola och har också verksamhet i skolans utrymmen. I förskolegruppen arbetar du tillsammans med två barnskötare. Välkommen med och utveckla vår verksamhet!Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga och flexibilitet. Aktivt deltagande i daghemmets vardag och genuint intresse för barnets utveckling. Sakligt och varmt bemötande av både barn och vuxna.

  • Mattbergets daghem och förskola
  • Jobb
  • esp-3-1206-19
  • 2 610,47€ / mån
  • 25.6.2019 - 1.8.2019 15:45
  • SmåbarnspedagogikUndervisning och kulturEsboNyland

Daghemsföreståndare Birgitta Åberg 046 877 1751 fornamn.efternamn(@)esbo.fi

Mattbergets daghem och förskola
Adress: Mattliden 5 A, 02230 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren