test
Lärare inom småbarnspedagogik och förskola - Kirkkonummen kunta

Vi söker två (2) engagerade lärare inom småbarnspedagogik och förskola för ett tjänsteförhållande från och med 1.8.2022. Arbetsplats vid inledandet av tjänsteförhållandet är Prästgårdsbackens daghem.

Som lärare inom småbarnspedagogik svarar du för en högklassig planering av småbarnspedagogiken för din grupp samt det pedagogiska genomförandet, utvärderingen och utvecklingen tillsammans med ditt team. Hos oss kan du påverka ditt arbete, för vi ger plats åt aktivitet och nya idéer. Du arbetar engagerat med ett delaktigt och flexibelt arbetsgrepp. Du kan organisera och fatta beslut. Du är stresstålig och har förmågan att agera i föränderliga situationer.
Vi uppskattar ditt kunnande, ditt intresse och dina erfarenheter i ledandet och utvecklingen av småbarnspedagogiken. Du har färdigheter i handledning av grupper och individer samt i att leda ett team.

Vi erbjuder dig:
- En mångsidig arbetsbild där du har möjlighet att arbeta med din egen person och påverka daghemmets verksamhet
- Smidig och flexibel verksamhetskultur som ständigt utvecklas
- Bra arbetsgemenskap och en kunnig förman
- Omfattande fortbildningsmöjligheter för att utveckla ditt eget kunnande
- Utmärkta IKT-verktyg
- Företagshälsovårdstjänster
- Konkurrenskraftig lön (2 671,90€). Arbete i förskolegrupp (2713,73€)

Behörighetskrav: Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Den som blir vald till tjänsten ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002.

Prövotid enligt gällande lagstiftning.

En intervju till uppgiften ordnas enligt överenskommelse.

Ansökningarna ska skickas elektroniskt senast 26.1.2022 kl. 12.00 på www.kuntarekry.fi jobbnyckel 399420.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Daghemsföreståndare Susanne Fagerström tfn 040 555 0257 eller e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Bildnings- och fritidstjänster, Svensk utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat