Lärare inom småbarnspedagogik, Portängens daghem - Espoon kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik, Portängens daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Arbete som lärare inom småbarnspedagogiken på Portängens daghem. Arbetet inleds i augusti 2019.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter :Vi på Portängen tycker det är viktigt att du utgår från barnet och vill tillsammans med jobba mot samma värderingar.

Lisätietoja

https://duunitori.fi/tyoelama/espoo-smabarnspedagogik/

Ledare inom småbarnspedagogiken Marika Melén 046-88771737

Portängens daghem
Osoite: Portängsvägen 12, 02180 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan