Lärare inom småbarnspedagogik, projektanställd - Siuntion kunta

Sjundeå kommun anställer en svenskspråkig lärare inom småbarnspedagogik vars uppgift är att stödja barn och familjers välmående.

Befattningen är tidsbunden och finansieras av understöd från utbildnings- och kulturministeriet.

Läraren får utveckla och pröva mångsidiga arbetssätt som främjar barnens och familjernas välmående och delta i utvecklingsarbetet inom arbetsgemenskapen, enheterna och andra aktörer.

Till arbetsbilden hör att delta i ett mångsidigt samarbete med familjer och olika nätverk, bland annat rådgivningen och det sociala arbetet, för att kunna identifiera barnets och familjens behov av tidigt stöd.

Till uppgifterna hör att stärka barnens sociala färdigheter och självkänslan samt främja barnets känslofärdigheter, delaktighet och det svenska språket.

Vi värdesätter goda arbetsgemenskapsfärdigheter och ett utvecklande arbetssätt. Vi söker en positiv, uppmuntrande och flexibel teammedarbetare med god interaktionsförmåga.

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

Prövotiden är 6 månader.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Mer om arbetsgivaren

Nina Isometsä, nina.isometsa@siuntio.fi, 0443861043

Sjundeå kommun, Bildningsavdelningen, Småbarnspedagogiken
Adress: Aleksis Kivi vägen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.