Lärare inom småbarnspedagogik/Punahilkan päiväkoti - Vaasan kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik/Punahilkan päiväkoti - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker två lärare inom småbarnspedagogik eller två socionomer för tiden 12.8-31.12.2019 och en för tiden 12.8.2019-31.5.2020 till Rödluvans daghem.

Behörighetskravet är behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik 26 § eller 27 § i kapitel 6.

Rödluvans daghem ligger på Högbacken i Vasa och är ett modernt och mångsidigt daghem. Daghemmet har 12 grupper varav 9 är finskspråkiga och 3 svenskspråkiga. Vasa stads skiftesvård, både på finska och svenska, sker i detta daghem. Vikarier söks till de finskspråkiga grupperna: två till så kallade dagsgrupper och en till skiftesvård (innehåller kvälls- och helgarbete). Ett av vikariaterna varar till 31.5.2020 och två till 31.12.2019.

Vi har cirka 60 toppen professionella vid Rödluvan, allt från nyutexaminerade till erfarna kollegor med lång karriär. Vi har både kvinnor och män i personalen och vårt gemensamma syfte är att genomföra planen för småbarnspedagogik på ett mångsidigt sätt i enlighet med lagen om småbarnspedagogik, och vara en bra och lyhörd vuxen för barnet.

Rödluvans daghem är en mångsidig lokal. Vi har en stor idrottssal med utmärkta idrotts- och musikredskap. Det finns flera platser för smågruppsarbete, bl.a. vattenlek i samband med bastun. Omgivningen runt daghemmet används flitigt. Allaktivitesplanen, havsstranden med skogar och den bebyggda omgivningen som finns i närheten fungerar som en intressant lärmiljö och erbjuder ypperliga chanser bl.a. till att lära sig saker och ting utomhus. På hösten använder vi även ishallen som ligger nära vårt daghem.

Vi förutsätter behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik 26 § eller 27 § i kapitel 6.
Vi värdesätter behörighet för förskoleundervisning.

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete där du beroende på din bakgrund har möjlighet att lära dig något nytt eller dela med dig av din arbetserfarenhet.

Kom med i världens mest verkningsfulla arbete till den öppna och framåtskridande arbetsplatsen!

Prövotid är 2-5 månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Administrativ daghemsföreståndare Jukka Jalkanen tfn 040 575 0185 (15-16.7)
Daghemsföreståndare Jaana Rintala tfn 040 829 2870 (från 30.7)

Bildningssektorn/Punahilkan päiväkoti
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren