Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik, Sirkkala - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Lärare inom småbarnspedagogik, ordinarie anställning

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Sirkkala daghem och förskola för ordinarie anställning.

Kom med i vårt team!

Vi vill förstärka vår verksamhet med positiva, utvecklingsinriktade personer som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten.
Som lärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i gruppen. Du är en teamspelare som har lätt för samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är en kreativ pedagog som är lyhörd för barnens åsikter och tankar och jobbar på ett sätt där barnet är i fokus. Vi önskar att du har en positiv attityd till arbetet och ett intresse för att utvecklas. Vi jobbar aktivt med att skapa digitala verktyg och arbetssätt och har en digital mentor som stöder enheterna i frågor kring digitalisering.

Sirkkala daghem är ett mysigt daghem som är beläget i en kulturhistorisk miljö i centrala Åbo. På gångavstånd från daghemmet finns parker, muséer, bibliotek och kulturcentrum. Daghemmet och förskolan består av fem daghemsgrupper på Observatoriegatan, två grupper på Stiftelsen Hemmets vind och två förskolegrupper i Kärsämäki.

Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Svenska området har redan i flera år arbetat aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa. Pedagogerna har möjlighet att ta del av olika utbildningstillfällen och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands. Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som utöver behörighet har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern. Anställda inom Åbo stad har också tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner till diverse samarbetspartners.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Arbetsavtalet har en prövotid.

Arbetet inleds 10.10.2022 eller enligt överenskommelse. Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstidens gång.

Av sökanden förutsätts: Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 26 / § 27
Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Läs mer

http://www.turku.fi/sv
https://peda.net/turku/barnen/sdof

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetschef Sirkkala daghem och förskola Annette Hagelberg, annette.hagelberg(a)edu.turku.fi, +358503967153
Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Tähtitorninkatu 4, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat