Lärare inom småbarnspedagogik, Smedsby daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Nu söker vi en lärare inom småbarnspedagogik till 3-5 års gruppen vid Smedsby daghem och förskola. På Smedsby har vi tre barngrupper, en 1-3-års grupp, Igelkottarna med 8 barnplatser, en 3-5-års grupp, Ekorrarna med 21 barnplatser och en förskolegrupp, Hararna med 14 barnplatser. Vi arbetar i en över 100 år gammal byggnad som först fungerat som folkskola, senare som privat barnträdgård och sedan 1988 som kommunalt daghem. Vi som jobbar på Smedsby daghem är positiva, humoristiska och aktiva. Verksamheten grundar sig på planen för småbarnsfostran och läroplanen för förskolan. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling ur både social- och ekologisk synvinkel. Start, Stegen, StegVis, Kompisväskan, Röris och MiniRöris är material vi använder regelbundet i vår verksamhet.Arbetet inleds i september 2019.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter engagemang, öppenhet, humor och livsglädje.

Daghemsföreståndare Pia Herlin-Kiviniitty 046 877 3274 fornamn.efternamn@esbo.fi

Smedsby daghem
Adress: Stensvägen 10, 02750 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren