Skip to main content
test

Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i Smedsby daghem i gruppen för 3-5 åringar.
Enheten består av tre grupper, en förskolegrupp och två grupper inom småbarnspedagogik. Förskolan har sitt utrymme i Smedsby skolas tilläggsbyggnad på adressen Gammelstens 5 och daghemsgrupperna finns på Stensbacken 4.

Vi har naturen nära i alla lägen och kan gå till skogen på skogspromenader, promenera i närmiljön både sommar och vinter. I naturen kring oss rör sig både rådjur, smådjur och t.o.m. flygekorrar.

Vi fokuserar mycket på barnens sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Verksamheten bygger på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.
Förskolan samarbetar regelbundet med skolans lägre klasser och vi har även ett nära samarbete mellan förskola och daghem genom t.ex. SF5, gemensamma musik och rörelsestunder.

Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Gammelstens 5/ Stensbacken 4, 02750 Esbo.
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: UKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter humor och flexibilitet, utbildning inom naturpedagogik och socialkompetens för barn.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/smedsby-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, telefon: 046-8773274, e-post: pia.herlin-kiviniitty(@)espoo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Gammelstens 5/ Stensbacken 4, 02750 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat