Vi söker lärare inom småbarnspedagogik

I brist på behöriga sökanden kan även socionom inom småbarnspedagogiken eller barnskötare inom småbarnspedagogiken komma ifråga. Behörighetskrav: i enlighet med L 540/2018

Läs mer

http://bjss.fi

Mer om arbetsgivaren

Ann-Catrin Eklund
tel. 044-3348840
e-post: ann-catrin.eklund@bjss.fi
Sänd din ansökan till bss@bjss.fi

Björneborgs svenska samskola ab.
Adress: Otavankatu 16, 28100 Pori

BSS är en utbildningsaktör i utveckling med förändringsarbete på gång och med barns och elevers framtidskompetenser som mål. I BSS har barnen en unik och enhetlig lärstig från daghem till gymnasium. I vår verksamhet fokuserar vi på den pedagogiska lärmiljön, digitalisering och innovativa arbetssätt med fokus på flerspråkighet och internationalism. Vi värdesätter: Modern helhetssyn på undervisning, samarbetsförmåga och intresse för utvecklingsarbete.