Lärare inom småbarnspedagogik/språkbad - Vaasan kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik/språkbad - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik till ordinarie befattning till svenskspråkigt språkbad inom småbarnspedagogiken.

Placeringsplatsen till en början av arbetsförhållandet är Inkerinpuiston päiväkoti.

Behörighetsvillkoren för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik är enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 26 §. Därtill förutsätts behörighet att ge förskoleundervisning.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska och finska.
Sökanden som har modersmålet finska eller svenska bör uppvisa språkintyg över det andra inhemska språket.
Sökanden som har ett annat modersmål än finska/svenska bör uppvisa språkintyg över de båda inhemska språken.

Läraren för småbarnspedagogik svarar för planeringen av en kvalitativ småbarnspedagogik för barngruppen samt för pedagogisk genomföring, utveckling och utvärdering av verksamheten. Planeringen utgår från barnets behov, starka sidor och intressen.

Vi förutsätter
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet i föränderliga situationer i vardagen
- goda färdigheter i interaktion och samarbetskunskaper som stöd för barnets, arbetsgemenskapens och familjernas välmående
- goda färdigheter i nätverkssamarbete samt samarbetsvilja
- en vilja att utveckla den egna yrkesskickligheten och verksamheten i enheten

Vi värdesätter kännedom om och erfarenhet av småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Vi erbjuder
- ett mångsidigt arbete där du har möjlighet att använda din personlighet i arbetet och inverka på verksamheten i daghemmet
- en god arbetsgemenskap
- en flexibel och kontinuerligt utvecklande verksamhetskultur
- goda utbildningsmöjligheter för din kompetensutveckling

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Lisätietoja

http://www.vasa.fi

Daghemsföreståndare Heli Kemppi tfn 0400 914 456

Bildningssektorn/Småbarnspedagogik
Osoite: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Tutustu työnantajaan