Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi anställer en lärare inom småbarnspedagogiken på Storängens daghem och förskola. Vi är en stor enhet med olika möjligheter vad beträffar barngrupper/ålders barn. Jag hör gärna dina tankar och önskemål vad beträffar inledande av arbetet!Vi är en enhet med trygga och tydliga strukturer (Värdegrund) och olika möjligheter att utveckla egna kunnandet. En fungerande arbetsgemenskap!Du fungerar som (en av) ledare för arbetslaget och vi har som mål att ha två lärare och en barnskötare i varje barngrupp inom småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan har en lärare och två barnskötare i sina arbetslag. Planen för småbarnspedagogik/Förskolans läroplan är våra styrdokument.Vi tar till vara personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell.Du får gärna ringa, så diskuterar vi mera om arbetet. Formellt obehöriga är välkomna att diskutera möjligheter till vikariat!Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet som vikariat 1.8.2019-30.6.2020
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga och positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder. Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna.

Lisätietoja

https://duunitori.fi/tyoelama/espoo-smabarnspedagogik/

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling 050 321 7376 susanne.nordling@espoo.fi Viceledare Anne Björklund 043825 4271 anne.bjorklund@espoo.fi

Storängens daghem och förskola
Osoite: Rektorsgränden 4, 02360 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan