Lärare inom småbarnspedagogik - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Lärare inom småbarnspedagogik, 11 ordinarieanställningar.

Vi söker lärare inom småbarnspedagogik till Daghem Port Arthur som öppnas 11.8.2021 på Sofiegatan 7. Arbetet inleds 1.8.2021 eller enligt överenskommelse.

Daghemmet har 7 grupper varav en är skiftesgrupp. Verksamheten bygger på ett experimentellt och utforskande arbetssätt och av naturen intresserade barn. Barnet är en kompetent individ som är nyfiken på sin omgivning, som har upptäckarglädje och där det finns en liten forskare som vill lära sig. Pedagogerna är medaktörer och letar tillsammans med barnen fram kunskap. Tillsammans formas verksamheten enligt våra bildningslöften där vi lovar: att erbjuda en inspirerande lärmiljö, att alla får nå sin egen fulla potential, att garantera kontinuitet genom alla stadier, att ge högklassig utbildning på svenska, att varje person får växa som individ.

Som lärare bildar du tillsammans med dina kollegor ett lärarteam där ni har ansvar för det pedagogiska och utvecklar enhetens verksamhet. Egenskaper som förmåga att organisera, samarbeta och en positiv syn på barnet uppskattas högt hos oss.

Det pedagogiska ledarskapet stöds av specialläraren och av enhetschefen, med syfte på att utveckla verksamheten mångprofessionellt.

Vi utvecklar vår verksamhet och tror starkt på samarbete och att dela med sig av de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår organisation. Vi vill förnya våra arbetssätt och ser framemot att ta del av dina tankar och idéer. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Svenska området har redan i flera år arbetat aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa och erbjuder möjlighet för både ledarna och pedagogerna att ta del av olika utbildningssystem och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands.

Välkommen med och gör historia med oss!
Ta kontakt så berättar vi mera om verksamheten och har du frågor så svarar vi gärna!

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska ange uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön som svar på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen.
Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet


Av sökanden förutsätts: Lagen om småbarnspedagogik 540§26

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Arbetsavtalet har en prövotid.

Läs mer

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar:
Servicechef Hanna Karlsson tel. +358 40182443 hanna.karlsson(at) turku.fi
Enhetschef Skolgatans daghem, Nina Borgström nina.borgstrom(a)turku.fi +358 405839636
Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Daghem Port Arthur
Adress: 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Sinulle suositellut työpaikat