Lärare inom småbarnspedagogik - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Lärare inom småbarnspedagogik, 3 visstidsanställningar 2.8.2021-31.7.2022

Vi vill förstärka vår verksamhet med tre positiva, utvecklingsinriktade personer som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten.

Vi utvecklar vår verksamhet och tror starkt på samarbete och att dela med sig om de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår organisation. Vi vill förnya våra arbetssätt och ser framemot att ta del av dina tankar och idéer.
Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Svenska området har redan i flera år arbetet aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa och erbjuder möjlighet för både ledarna och pedagogerna att ta del av olika utbildningssystem och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands.

Som lärare ansvarar du för pedagogiska verksamheten i gruppen och som medlem i lärarteamet utvecklar du enhetens verksamhet tillsammans med dina kollegor. Vi erbjuder även regelbundna träffar med kollegor inom det svenska området. Vi har utvecklat pedagogiska verksamheten på många områden som till exempel naturvetenskap och miljöfostran. Därtill jobbar vi aktivt med att skapa digitala verktyg och arbetssätt. Vår digimentor stöder dig och teamet på enheterna i frågor kring digitalisering.


Vi ser att du behöver ha ett brett småbarnspedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Dessutom är egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och en positiv syn på barnet högt uppskattade hos oss. Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i förskolan.

Ta kontakt så berättar vi mera om verksamheten och har du frågor så svarar vi gärna!


Av sökanden förutsätts: Lagen om småbarnspedagogik 540§26

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Arbetsavtalet har en prövotid.

Läs mer

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kontaktpersoner:
Enhetschef Brahe skolan, Maria Huldin maria.huldin(a)turku.fi, +358 40 6473576
Enhetschef Siri Nyberg siri.nyberg(a)turku.fi, +358 50 4323689
Enhetschef Annette Hagelberg annette.hagelberg(a)turku.fi, +358 50 3967153
Servicechef Hanna Karlsson hanna.karlsson@turku.fi, +358 40 1802443
Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lära dig mer om oss

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat