Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Lärare inom småbarnspedagogik, ordinarie anställning.

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Cygnaeus daghem från och med 1.8.

Kom med i vårt team!

Vi vill förstärka vår verksamhet med positiva, utvecklingsinriktade personer som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten.

Som lärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i gruppen. Du är en teamspelare som har lätt för samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är en kreativ pedagog som är lyhörd för barnens åsikter och tankar och jobbar på ett sätt där barnet är i fokus. Vi önskar att du har en positiv attityd till arbetet och ett intresse för att utvecklas. Vi jobbar aktivt med att skapa digitala verktyg och arbetssätt och har en digital mentor som stöder enheterna i frågor kring digitalisering.

Cygnaeus daghem är beläget i Hallis, ungefär 4 km från Åbo centrum. Den nya fräscha hyreslokalen är omringad av underbar natur med kort väg till bl.a. Hallisforsen, skogen och parken.

Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Svenska området har redan i flera år arbetat aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa. Pedagogerna har möjlighet att ta del av olika utbildningstillfällen och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands. Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som utöver behörighet har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern. Anställda inom Åbo stad har också tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner till diverse samarbetspartners.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Arbetsavtalet har en prövotid.

Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstidens gång.

Av sökanden förutsätts: Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 26 / § 27
Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Lisätietoja

http://www.turku.fi/sv
https://blog.edu.turku.fi/cygnaeusenh/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Servicechef Hanna Karlsson, hanna.karlsson(a)turku.fi, +358 401802443
Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus, Ruotsinkielinen varhaiskasvatus, Cygnaeus daghem och förskola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Osoite: Gregorius IX:n tie 12, 20540 Turku

Sinulle suositellut työpaikat