Lärare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker två lärare inom småbarnspedagogik för tiden 15.8.2019-31.5.2020 till språkbad, i första hand till förskolegruppen vid Huvikummun päiväkoti.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Uppgiften förutsätter kunskaper i finska och svenska antingen som modersmål eller genom uppvisande av språkintyg.

Lärare inom småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen samt för det pedagogiska genomförandet, utvecklandet och för utvärderingen. Planeringen utgår från barnets behov, styrkor och intresseområden.

Vi förutsätter
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet att verka i föränderliga vardagssituationer
- goda interaktions- och samarbetsfärdigheter som stöder barnets, arbetsgemenskapens och familjernas välmående
- goda nätverkssamarbetsfärdigheter och vilja att fungera i en gemenskap
- vilja att utveckla den egna yrkeskunskapen och enhetens verksamhet

Vi värdesätter kännedom om småbarnspedagogik och erfarenhet av arbete inom förskoleundervisning.

Vi erbjuder
-ett mångsidigt arbete, där det finns möjlighet att utföra arbetet enligt den egna personen och att påverka daghemmets verksamhet
-en bra arbetsgemenskap
- en verksamhetskultur som är flexibel och ständigt utvecklas

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Daghemsföreståndare Minna Herttua-Niemi, tfn 040 765 5769

Bildningssektorn/Huvikummun päiväkoti
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren