Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik för tiden 1.9.2022-31.12.2022. Placering är Tuuliniityn päiväkoti/Vindängens daghem i den finskspråkiga 3-5årsgruppen.

Tuuliniityn päiväkoti är ett tvåspråkigt daghem i Sundom centrum. Daghemmet öppnades 2013 och har 6 avdelningar; 2 finska och 4 svenska. Daghemmet har ändamålsenliga utrymmen; bildkonstrum, bibliotek, gymnastiksal, matsal och utrymmen för personalens administrativa arbete och möten. Daghemmets gård är stor och finns i anslutning till skogen som ger möjlighet till utepedagogik och rörelse.

Lärare för småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen samt för det pedagogiska genomförandet, utvecklandet och för utvärdering. Planeringen utgår från barnens behov, styrkor och intresseområden.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i finska.

Vi förutsätter:
- en motiverad och inspirerad inställning till arbetet
- ett aktivt arbetsgrepp samt flexibilitet att verka i föränderliga vardagssituationer

Vi värdesätter:
- ett arbetsgrepp där du utgår från barnen och lyssnar på dem
- stark samarbetskompetens

Vi erbjuder:
- ett intressant och utmanande arbete
- ett mångsidigt arbete, där det finns möjlighet att utföra arbetet enligt den egna personen och att påverka daghemmets verksamhet
- en verksamhetskultur som är flexibel och ständigt utvecklas

Den uppgiftsbaserade lönen är 2512,57 €/mån.
Prövotid är 1 månad.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 29-30.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Daghemsföreståndare Anna-Lena Enqvist, tfn. 040 730 5503

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik / Tuuliniityn päiväkoti

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat