test
Lärare inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en lärare inom småbarnspedagogik till det svenskspråkiga daghemmet Kaptensgatans daghem för tiden 3.1.2022-31.12.2022.

Kaptensgatans daghem är en historiskt värdefull gammal byggnad, som ligger i det populära bostadsområdet Brändö. Byggnaden har fungerat som daghem i över 120 år och byggdes på initiativ av direktören för Vasa Bomullsfabrik.
Daghemmet har två grupper och en motiverad personal. Verksamheten präglas av en stark gemenskap och sensitivt bemötande av barnen. Vi satsar på en hemlik omgivning och på att vara som enda stor familj. I båda grupperna arbetar två lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare. Till daghemmets personal hör även en serviceansvarig, en städare och en lönestödperson. Vi tar också gärna emot studerande.

Läraren inom småbarnspedagogik svarar för planeringen av en högklassig småbarnspedagogik i barngruppen och för det pedagogiska genomförandet samt för utvärderingen och utvecklandet. Vi söker en entusiastisk, positivt tänkande och engagerad person. Vi värdesätter förmåga att utveckla det egna arbetet samt team- och arbetsgemenskapsfärdigheter.

Behörighetsvillkor är behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik i överensstämmelse med 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) (övergångsbestämmelse i 75 §).

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Vi förutsätter:
- ett starkt och aktivt pedagogiskt arbetsgrepp
- goda interaktionsfärdigheter som stöd för arbetsgemenskapens, barnens och familjernas välbefinnande
- flexibilitet att verka i föränderliga situationer i vardagen

Vi värdesätter:
- kännedom om småbarnspedagogik
- stark samarbetskompetens
- egna initiativ
- ett sensitivt arbetsgrepp som utgår från barnen

Vi erbjuder ett arbete där du kan använda olika kompetenser som du har och utnyttja dina färdigheter till förmån för andra. En arbetsgemenskap som är liten, hemtrevlig och varm.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 49-50.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Lisätietoja

http://www.vasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Daghemsföreståndare Ulla Hakala, tfn. 040 742 4789

Lisätietoja

Småbarnspedagogik

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Osoite: Vasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat