Lärare inom småbarnspedagogiken, Lagstads daghem - Espoon kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogiken, Lagstads daghem - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Lärarvikariat inom småbarnspedagogiken 1.8.19-31.12.19 med möjlighet till förlängning.Alla delområden inom den nya läroplanen för småbarnsfostran.Mångprofessionellt arbete i ett trevligt arbetsteam.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi goda kunskaper om barnets utveckling samt god samarbetsförmåga.
Vi värdesätter flexibilitet och kreativitet.

Daghemsföreståndare Harriet Weurlander 050-5252702 harriet.i.weurlander

Lagstads daghem
Osoite: Esbogatan 7, 02770 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan