Skip to main content
test
Lärarvikariat - Kristiinankaupunki

Kristinestad

lediganslår
Lärarvikariat för olika perioder under tiden 15.8.2022-3.6.2023

Vi söker lärare både till lågstadiet och högstadiet för olika långa vikariat. Till uppgiften hör att fungera som lärare för olika årskurser. Du kan bli inkallad till arbete även med kort varsel så anmäl dig som arbetssökande. Vi behöver din hjälp.
Vi värdesätter goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, erfarenhet av teamarbete samt god förmåga att arbeta med olika elever. Vi värdesätter erfarenhet av handledning av specialelever och studier i specialpedagogik anses som meriterande.
Lönevillkoren bestäms enligt UKTA.
Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintygen. Ansökningarna skickas elektroniskt via kuntarekry.fi. Om det inte finns behöriga sökanden kan även andra beaktas. I din ansökan ska du nämna om du vill anmäla dig som arbetssökande till lågstadiet eller högstadiet, eller om du är intresserad av båda.

Vi väntar på din ansökan, välkommen att jobba med oss!


Ansökningstiden utgår 3.6.2023 kl. 16.00.

Förfrågningar:
Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733

Kristinestad 8.8.2022
Bildningsdirektör

Läs mer

http://www.kristinestad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-556 5733

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för utbildning

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Skolbyrån, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki
Kristinestad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat