test
Lärarvikariat vid Kvevlax lärcenter och Solf skola - Mustasaaren kunta

Vi behöver klasslärarvikarier för längre perioder till våra skolor.

Vikariatens längd varierar mellan några veckor till några månader.

Du kan lämna in en öppen ansökan om vikariat via Kuntarekry till Kvevlax lärcenter och Solf skola.

Behörighetskraven för lärare är fastställda i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid tillsättandet av vikariaten beaktar vi även studerande samt personer med tidigare arbetserfarenhet av utbildningsbranschen.

Uppge i din ansökan hurudana vikariat och vilka skolor du är intresserad av och precisera när du står till förfogande. Vänligen uppdatera din ansökan vid behov.

Då vi fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av rektor för skolan.
Kvevlax lärcenter: rektor Ulrica Nyström, tfn 040 5060683, rektor.kvevlax.larcenter@korsholm.fi
Solf skola: rektor Marica Friman, tfn 044 7277352, rektor.solf.skola@korsholm.fi

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, bildningstjänster

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Sinulle suositellut työpaikat