Larsmo kommun anställer en skolpsykolog - Luodon kunta

Larsmo kommun anställer en skolpsykolog - Luodon kunta

Inom utbildningssektorn i Larsmo är det viktigt att eleverna har tillgång till elevvårdstjänster av hög kvalitet.
Därför söker vi nu dig, som vill bli ny medarbetare i ett mångprofessionellt team inom elevvården i kommunen.
Eftersom utbildningssektorn är i ständig utveckling så förutsätts att också elevvården utvecklas enligt de nya behov som uppstår.

Som skolpsykolog deltar du i den generella och individuella elevvården.Till dina uppgifter hör individuellt stöd till eleven samt handledning i anslutning till inlärning och välmående, kartläggning av inlärningssvårigheter samt aktivt deltagande i det mångprofessionella elevvårdsarbetet. Du deltar i den skolvisa elevvårdsverksamheten och ger konsultation och psykologisk handledning till den övriga personalen. Du är med och planerar och förverkligar sådana verksamheter som främjar enheternas välmående.
För att kunna arbeta både förebyggande och utvecklande så förväntar vi av dig ett självständigt arbetssätt samt en god organisationsförmåga.Du behöver också ha en god förmåga till interaktion och samarbete av olika slag samt stort intresse för det mångprofessionella samarbetet. Vi värdesätter kännedom om skolsektorn samt erfarenhet av att arbeta med elever i förskola-åk 9.

Följande personliga egenskaper anser vi vara särskilt viktiga för vår skolpsykolog:
-empati, tålamod, flexibilitet
-god samarbetsförmåga
-förmåga till självständigt arbete
-ansvarstagande

Behörighetskrav för tjänsten är behörighet som legitimerad psykolog. .Språkkrav är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att tala finska.
Arbetstid 38, 75 h/vecka. Lön enligt AKTA, vilken fastställs av Personalsektionen.

Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet.

Ett godtagbart läkarintyg inlämnas inom 30 dagar efter anställningen. Enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.
Prövotiden är 6 månader.

Mera info om kommunen på www.larsmo.fi

Bildningschef Carola Holm-Palonen tfn 06-7857235 eller e-post carola.holm-palonen@larsmo.fi

Larsmo kommun
Osoite: Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto

Larsmo är 365 öar livskraft! En skärgårdskommun kommun med ca 5 300 invånare i Österbotten. Vi vill erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kommuninvånare.
Som arbetsgivare vill vi att vår personal skall vara kunnig, motiverad och må bra i sitt arbete samt känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs.

Tutustu työnantajaan