Lastenhoitaja - Sipoon kunta

Målet för småbarnspedagogiken i Sibbo kommun är att stödja utvecklingen av barnets fysiska och språkliga färdigheter. Med hjälp av fysisk aktivitet ger vi barnet positiva erfarenheter av delaktighet och naturnära upplevelser. Kommunens tvåspråkighet är en rikedom som ger en god grund för utveckling av den språkliga kulturen och språkliga färdigheter. Vi stöder och tryggar barnets övergripande välbefinnande genom vår smågruppsverksamhet och via fostringsgemenskapen.

Vi söker nu en TVÅSPRÅKIG BARNSKÖTARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK till Skogsbackens språkbadsdaghem för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Skogsbackens daghem (på finska Metsärinteen päiväkoti) är belägen i Västerskog i södra Sibbo intill goda trafikförbindelser. Skogsbacken är ett litet språkbadsdaghem nära naturen. Daghemmet har två avdelningar, där finskspråkiga barn vårdas och fostras på svenska. Barnen anammar ett främmande språk via praktiska upplevelser i vardagen. I daghemmet verkar även en egen förskolegrupp.

Du ska jobba som barnskötare, vilket betyder att du har varierande vård- och uppfostringsuppgifter. Du deltar även i planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken tillsammans med den övriga personalen. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö, glada arbetskompisar samt möjlighet att utveckla din yrkeskunskap. Vi värdesätter en varmhjärtad inställning till arbetet som respekterar familjerna.

Behörighetskravet för befattningen är minst behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dock så att ikraftträdande av 74 § och 75 § samt övergångsbestämmelser tas i beaktande. Därtill förutsätter vi goda muntliga kunskaper i både svenska och finska.

Lönen och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA (2 222,43 euro/mån.) och prövotiden är sex månader. Den som väljs bör före mottagande av befattningen visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ansökningarna ska lämnas in senast 22.5.2019 kl. 21.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Lisätietoja

http://www.sipoo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/smabarnspedagogik/kommunala_daghem

  • Sipoon kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut
  • Työpaikka
  • 232653
  • 1.8.2019
  • Enligt AKTA (2222,43 e/kk)
  • 8.5.2019 - 22.5.2019 21:00
  • Uusimaa

Mer information ger tf. administrativ daghemsföreståndare Maria Blomberg von der Geest, maria.blomberg(a)sibbo.fi, eller tfn 040 194 0138.

Sipoon kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Tutustu työnantajaan