Lastenhoitaja - Sievin kunta

Lastenhoitaja - Sievin kunta

Sievin kunnassa on haettavana kolme lastenhoitajan määräaikaista toimea ajalle 1.8.2019-30.6.2020.

Kaksi toimea on eri päiväkodeissa ja yksi on vuorohoitoyksikkössä.

Lastenhoitajan tehtäviin kuuluu lasten opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävät. Pidämme tärkeänä pedagogista osaamista, joustavuutta ja innostuneisuutta sekä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja. Haluamme tehdä työtä lapsen ja perheen parhaaksi.

Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia 272/2005. Edellytämme hakijalta kelpoisuusehtojen mukaista lastenhoitajan tai lähihoitajan koulutusta, joka sisältää lapsiin ja nuoriin suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Valitun tulee esittää lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä 2 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa 31.5.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti osoitteeseen www.kuntarekry.fi (kirjeitse Sievin kunta / kirjaamo).

Päiväkodinjohtaja Kirsi Salonen 044 4883 350

Sievin kunta
Osoite: Haikolantie 16, 85410 Sievi

N. 5 000 asukkaan Sievi on Suomen teollistunein maalaiskunta. Sievi tunnetaan innovatiivisista yrityksistä, menestyvistä maatiloista, vahvoista kylistä ja nuoresta ikärakenteesta.
Työntekijöitä Sievin kunnalla on yli 200. Terveys- ja sosiaalipalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinnon perustehtävät järjestetään ostopalveluna.
Heinäkuun kolmantena lauantaina vietetään perinteisiä Sievin Muttimarkkinoita!

Tutustu työnantajaan