test
Lastenhoitaja, sijaistiimi - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

neljä (4) määräaikaista lastenhoitajan tehtävää,

Työsuhteet alkavat mahdollisimman pian ja päättyvät sopimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022.

Varhaiskasvatuspalveluihin rakennetaan omaa sijaistiimiä lastenhoitajan tehtäviin. Tiimiin pääsee mukaan joustavasti huomioiden sijaistiimiläisen omat mahdollisuudet toimia sijaistehtävissä. Sijaiselle voidaan rakentaa oma työsopimus siten, että työ painottuu esimerkiksi iltoihin, öihin ja/tai viikonloppuihin tai päivällä, on osa-aikaista tai kokoaikaista. Tämän toimintavuoden jälkeen pohditaan tehtävän vakinaistamista.

Tehtävänä on toimia lastenhoitajan tehtävissä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lastenhoitaja on mukana ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Suunnittelu lähtee lasten tarpeista ja varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetussuunnitelman perusteista. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Turvallisessa, kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Ylläpidämme avointa ja keskustelevaa vuorovaikutusta vanhempien sekä henkilökunnan kesken.

Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.
Tehtävän sijoituspaikka määräytyy varhaiskasvatustarpeen mukaisesti.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon varhaiskasvatussuunnitelman/esiopetussuunnitelman tuntemista
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida varhaiskasvatusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- valmiutta siirtyä sujuvasti eri yksiköihin/työvuoroihin sekä työskennellä vuorotyössä mm. ilta- ja viikonlopputyö
- joustavaa ja vastuullista työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin
Eduksi katsotaan oman auton käyttömahdollisuus.

Haluaisimme varhaiskasvatuksen joukkoomme yhteistyökykyisiä, aktiivisia, myönteisiä ja innostuneita lastenhoitajia.

Lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaisesti, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.
Myös alalle opiskelevat huomioidaan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävissä noudatetaan KVTES:n mukaisia koeaikoja.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 380672. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen aluejohtajat
Ronkainen Jaana, p. 040 860 8636
Kylli Piia, p. 040 860 8071
Lämsä Marjo, p. 040 860 8637
Pesonen Susanna, p. 040 860 8014
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, varhaiskasvatus

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Keskuskuja, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat