Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 28.11.2020 klo 15.00 mennessä

Lastenkodinjohtajan virka 1.1.2021 alkaen

Perhetukikoti Kinnula järjestää lastensuojelulain mukaista laitoshoitoa huostaan otetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille. Kinnulasta tehdään myös lastensuojelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtä sijoitettujen lasten kotiin, ammatillista tukihenkilötyötä, jälkihuollollista työtä sekä hoidetaan valvottuja tapaamisia.

Perhetukikoti Kinnula on 7-paikkainen lastensuojelulaitos. Asiakkaat ovat pääasiassa yläkouluikäisiä nuoria ja heidän perheitään. Perhetukikoti Kinnula toimii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyössä perheen ja viranomaisverkoston kanssa. Silloin, kun omaan kotiin tarjottava tuki ei riitä, voidaan Perhetukikoti Kinnulasta tarjota avo- ja laitoshuollon palveluja ympärivuorokautisesti. Yksikkö tarjoaa tasapainoisen ja turvallisen kasvuympäristön, jossa ohjataan ja tuetaan yksilöllisin toimintamenetelmin elämänhallintaan. Tarvittaessa nuorta ja perhettä tuetaan myös omaan kotiin tai itsenäiseen elämään siirryttäessä. Sekä nuoren että perheen sitoutuminen työskentelyyn on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lastenkodissa työskentelee yhdeksän työntekijää. Yksikön johtajan työ sisältää myös iltatyötä arkisin sekä viikonlopputyötä. Johtaja on asiakastyössä mukana. Oman auton käyttöä velvoitetaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvuutta vaativaan asiakas- ja verkostotyöhön, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä nostaa vaikeita asioita puheeksi.

Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä tiimityötaitoja, esimiesosaamista, itsenäistä työotetta, joustavuutta sekä organisointikykyä. Yksikön johtajalla tulee olla taitoja tukea työkavereita sekä työyhteisöä hetkittäin kuormittavissakin työtilanteissa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on lastensuojelulain (417/2007) 60 § 2 mom. ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a § 3 mom. mukaisesti tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Virkaan valitun on velvollisuus ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

Toivomme ensisijaisesti sähköistä hakemusta, johon on mahdollisuus liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään osoittamaan palvelualuepäällikölle ja lähetetään osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Ahlströminkatu 6, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkintä: Lastenkodinjohtaja

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa johtava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen, puh. 040 519 0104 ja palvelualuepäällikkö Riitta Mentula, puh. 040 580 5210.
Sähköposti etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut
Osoite: Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!