test

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä (sijaisuudet Keski-Suomi)

Hakuaika päättyy  29.3.2024 15:45

Tervetuloa töihin lastensuojeluun!

Haemme

SOSIAALITYÖNTEKIJÖITÄ

eri mittaisiin sijaisuuksiin Keski-Suomen hyvinvointialueelle lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltoon.

Lastensuojelun avohuolto on palveluiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin. Lastensuojelun avohuolto on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmalleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja suojeluun ei toteudu tai on vaarassa jäädä toteutumatta. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelun avohuollossa asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja arviointi, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton valmistelu. Lisäksi avohuollossa huolehditaan virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä ja keskitetysti kotoutumisvaiheen lastensuojelutyöstä. Meillä tulet osaksi ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi ja lähiesimiehiltä sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen mentoroinnin, koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Yksiköissämme käytetään systeemistä lastensuojelun toimintamallia.

Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton jälkeen lastensuojelun avohuollosta sijaishuoltoon. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen asuminen sijaishuoltopaikassa kestää niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Sijaishuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Sijaishuollon sosiaalityöntekijät vastaavat sijoitetun lapsen asioista, toimivat monipuolisessa verkostossa ja pitävät yhteyttä lapseen, hänen läheisiinsä ja sijaishuoltopaikkoihin. Meillä sosiaalityöntekijöiden työparina työskentelevät sosiaaliohjaajat ja työtä tehdään useiden eri verkostojen kanssa. Työporukkamme on valmis perehdyttämään sinut vaihtelevaan ja mielenkiintoiseen työhön.

Tarjoamme lastensuojelulain mukaista jälkihuoltoa sijaishuollon päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Jälkihuollon tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista. Jälkihuolto tarjoaa nuorelle hänen tarvitsemiaan palveluja ja tukea, jotka sijaishuollon jälkeen ovat tarpeellisia. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen tai nuoren jälkihuollon palveluiden riittävyydestä, tapaa asiakkaitaan ja tekee yhteistyötä heidän moninaisten verkostojen kanssa. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä auttaa ja tukee nuorta erilaisissa arjen asioissa, osallistuu hänen palavereihinsa ja on työparina sosiaaliohjaajalle. Jälkihuollon työporukkaan pääset helposti sisään ja neuvoja saat aina tarvittaessa.

Tehtävien kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Voit olla myös loppuvaiheen sosiaalityön opiskelija. Edellytämme, että sinulla on kelpoisuuslain mukainen sosiaalityön sijaiskelpoisuus.

Arvostamme aiempaa kokemustasi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä tai muusta sosiaalityöstä. Lastensuojelun sosiaalityön tekeminen edellyttää lisäksi vahvoja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja valmiutta päätöksentekoon sekä erilaisten asiakirjatekstien tuottamiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Tehtävän koeaika vaihtelee riippuen sijaisuuden pituudesta. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote.


Lisätietoja

http://www.hyvaks.fi
https://hyvaks.fi/palvelumme/perheiden-palvelut

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:
-
Avohuollon johtavat sosiaalityöntekijät:
Heli Saarivainio puh. 050 512 9901 (Keskinen alue: Jyväskylä)
Satu Naskinen puh. 0400 760 657 (Keskinen alue: Jyväskylä)
Matleena Ullner puh. 050 353 7647 (Keskinen alue: Jyväskylä)
Laura Malmivaara puh. 0407177031 (Keskinen alue: Jyväskylä)
Noora Rajala puh. 050 375 7340 (Keskinen alue: Jyväskylä, Luhanka, Joutsa, Toivakka)
Marja-Liisa Kauppinen puh. 050 438 7549 (Itäinen alue: Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi, Luhanka, Joutsa, Toivakka)
Marianne Maksniemi puh. 040 523 4134 (Läntinen alue: Jämsä, Muurame, Petäjävesi, Keuruu, Uurainen, Multia)
Laura Malmivaara puh. 0407177031 (Saarijärvi)
-
Sijaishuollon johtavat sosiaalityöntekijät:
Ronja Strandman puh. 040 664 6072
Salla Tolppila puh. 040 660 8938
Marja-Leena Huisko puh. 040 663 4728
-
Jälkihuollon johtavat sosiaalityöntekijät:
Minna-Maria Saarinen puh. 040 663 9631
Teija Tuisku puh. 040 665 8375
-
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi!

Tutustu työnantajaan