Skip to main content
test
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sijaisuudet - Jyväskylän kaupunki

Tervetuloa töihin Jyväskylän kaupungin lastensuojeluun!

Haemme SOSIAALITYÖNTEKIJÖITÄ eri mittaisiin sijaisuuksiin lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltoon.

Lastensuojelun avohuollon yksikkö vastaa sosiaalityöstä ja virka-aikaisesta lastensuojelun päivystyksestä reilun 40 työntekijän voimin. Meillä työskentelee viisi aluetyön tiimiä, päivystyksellisestä työstä vastaava nopean toiminnan tiimi sekä kotoutumisvaiheessa olevien maahanmuuttajaperheiden lastensuojelutyötä tekevä kotoutumisvaiheen lastensuojelutiimi. Lisäksi porukkaan kuuluu toimisto- ja asiakasopastuksen tiimi sekä neljä lähiesihenkilöä. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on monipuolista, vaihtelevaa ja innostavaa työtä. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelun avohuollossa asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja arviointi, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton valmistelu. Käytössämme on vahvat ja monipuoliset lastensuojelupalvelut lapsille ja perheille ja yhteistyöverkostot ovat laajat. Meillä tulet osaksi ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi ja lähiesimiehiltä sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen mentoroinnin, koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Yksikössämme käytetään systeemistä lastensuojelun toimintamallia.

Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton jälkeen lastensuojelun avohuollosta sijaishuoltoon. Lastensuojelun sijaishuollon yksikkö huolehtii jyväskyläläisten huostaan otettujen lasten tai nuorten hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon yksikkö turvaa sijaishuollossa olevan lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja ikätason mukaan. Meillä työskentelee 17 työntekijää eri tehtävissä. Sijaishuollon sosiaalityöntekijät vastaavat sijoitetun lapsen asioista, toimivat monipuolisessa verkostossa ja pitävät yhteyttä lapseen, hänen läheisiinsä ja sijaishuollon paikkoihin. Meillä sosiaalityöntekijöiden työparina työskentelevät sosiaaliohjaajat ja työtä tehdään useiden eri verkostojen kanssa. Työporukkamme on valmis perehdyttämään sinut vaihtelevaan ja mielenkiintoiseen työhön.

Lastensuojelun jälkihuollossa työskentelee n. 10 työntekijää. Lastensuojelun jälkihuollon tavoitteena on edesauttaa nuoren itsenäistymistä ja aikuiseksi kasvamista. Jälkihuolto tarjoaa nuorelle hänen tarvitsemiaan palveluja ja tukea, jotka sijaishuollon jälkeen ovat tarpeellisia. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen tai nuoren jälkihuollon palveluiden riittävyydestä, tapaa asiakkaitaan ja tekee yhteistyötä heidän moninaisten verkostojen kanssa. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä auttaa ja tukee nuorta erilaisissa arjen asioissa, osallistuu hänen palavereihin ja on työparina sosiaaliohjaajalle. Jälkihuollon työporukkaan pääset helposti sisään ja neuvoja saat aina tarvittaessa.

Tehtävien kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen pätevyys. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Voit olla myös loppuvaiheen sosiaalityön opiskelija. Edellytämme, että sinulla on kelpoisuuslain mukainen sosiaalityön sijaiskelpoisuus.

Arvostamme aiempaa kokemustasi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työstä tai muusta sosiaalityöstä. Lastensuojelun sosiaalityön tekeminen edellyttää lisäksi vahvoja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja valmiutta päätöksentekoon sekä erilaisten asiakirjatekstien tuottamiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävän koeaika vaihtelee riippuen sijaisuuden pituudesta. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Avohuollon esihenkilöt:
Tuija Pehunen puh. 050 512 9901
Maria Lehtinen puh. 050 413 5912
Satu Naskinen puh. 0400 760 657
Matleena Ullner puh. 050 353 7647
Sijais- ja jälkihuolloin esihenkilö:
Tuija Oikari puh. 050 552 4883
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Nuorisopalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 9000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat