Lastentarhanopettaja - Iin kunta

Lastentarhanopettaja - Iin kunta

Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana viisi (5) LASTENTARHANOPETTAJAN toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää 1.8.2019 alkaen. Tehtävien sijoituspaikat työsuhteiden alussa ovat:

1.) kolme (3) lastentarhanopettajan tehtävää Alarannan päiväkotiin. Yhteen tehtävistä edellytetään esiopetuspätevyyttä, kahteen esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Työsuhteet voivat tarvittaessa muuttua vuorotyöluonteisiksi

2.) yksi (1) lastentarhanopettajan tehtävä Nikkarin päiväkotiin. Edellytetään esiopetuspätevyyttä.

3.) yksi (1) lastentarhanopettajan tehtävä Kuivaniemen päiväkotiin. Tehtävä on vuorotyöluonteinen, eduksi katsotaan esiopetuspätevyys.

Iin kunnallinen varhaiskasvatus käsittää elokuusta 2019 alkaen viisi päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Lisäksi kunnallisia omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajia on 13. Alarannan päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2019 Iin alarannan asuinalueella, päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää. Iin varhaiskasvatuksessa painotetaan positiivista pedagogiikkaa sekä lasten ja huoltajien osallisuutta. Päiväkodeissamme yli 3 vuotiaiden lasten lapsiryhmissä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku on 1:7.

Lastentarhanopettajilta edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toteuttaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa. Arvostamme positiivisen pedagogiikan työtapoja, hyviä työyhteisö- ja alaistaitoja ja valmiuksia kehittää omaa osaamista.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kelpoisuusehtona on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Kelpoisuuden tehtävään tuottaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Osassa tehtävissä edellytetään esiopetuspätevyyttä.

Hakemukseen tulee merkitä, mitä tehtävistä haetaan. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävissä noudatetaan 4kk koeaikaa. Palkkaus ja palvelusuhteenehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Haastattelut järjestetään 12-13.6.2019 Iin kunnanvirastolla osoitteessa Jokisuuntie 2, Ii. Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://ii.fi/varhaiskasvatus

Alarannan päiväkodin osalta päiväkodinjohtaja Tanja Rajala puh. 0401829592
Nikkarin päiväkodin osalta päiväkodinjohtaja Kirsti Tuominen puh.0403577999
Kuivaniemen päiväkodin osalta päiväkodinjohtaja Kirsti Kehus puh. 0406411003
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ii.fi

Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Ii on kasvava, elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta - Iissä on ideaa!
Iin kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan