LASTENTARHANOPETTAJA, uudelleenhaku - Inarin kunta

LASTENTARHANOPETTAJA, uudelleenhaku - Inarin kunta

Haemme Inarin päiväkotiin

lastentarhanopettajaa vakituiseen tehtävään, johon kuuluu lasten opetus-ja kasvatustehtävät. Tehtävän tämänhetkinen sijoituspaikka on Inarin päiväkodin Urbi-ryhmä. Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten kanssa. Tehtävässä edellytämme hyvää pohjoissaamen kielitaitoa ja saamelaisen kulttuurin tuntemista. Tehtävässä arvostamme kehittävää ja ratkaisukeskeisestä työotetta, hyviä tiimityö- ja organisointitaitoja sekä kokemusta lastentarhanopettajan tehtävistä ja päiväkodin työvuorosuunnittelusta.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus; vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Pohjoissaamenkielen taito tulee osoittaa joko virallisella kielitutkinnolla tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työaika on keskimäärin 38,75 h/vko. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2475,37 euroa, lisäksi maksetaan Inarilisä 3 %, kokemuslisät sekä Kvtes:n mukaiset etuudet. Tehtävä alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Hakijoista otetaan huomioon myös kesän 2019 aikana valmistuvat. Tehtävään pätevöittävän tutkinnon on oltava valmis viimeistään 31.7.2019. Aikaisemmat hakijat otetaan valinnassa huomioon.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset toimitetaan pyydettäessä. Toimeen valittujen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Inarin kunnan työpaikka on savuton.

Lisätietoja:
päiväkodinjohtaja Marikaisa Laiti puh. 040 1533971
varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä puh. 040 7441210
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@inari.fi

Lisätietoja

http://www.inari.fi

Lisätietoja antaa
päiväkodinjohtaja Marikaisa Laiti puh. 040 1533971
varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi

Inarin kunta
Osoite: Saarikoskentie 4 b, 99987 Inari

www.inari.fi
Suomen suurin ja kaunein kunta Inari on Suomen kansainvälisin arktisen elämän keskus Pohjois-Lapissa. Inari on monikulttuurinen kasvava yli 6800 asukkaan kunta, jossa on hyvät lentoyhteydet sekä laajat kaupalliset ja julkiset palvelut. Saariselän matkailukeskus, jylhä ja suuri Inarinjärvi sekä mahtavat erämaat harrastusmahdollisuuksineen ympäröivät kuntakeskusta, Ivaloa.
Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa sinulla on mahdollisuus työskennellä pienissä lapsiryhmissä. Arvostamme lasta kunnioittavaa otetta, sujuvaa yhteistyötä henkilöstön kesken sekä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksessa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta, kielten rikkautta sekä liikunnan merki-tystä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
Inarin päiväkodissa luontokasvatus on kiinteä osa arkea. Päiväkotiryhmät sijaitsevat Inarin kylällä, Juutuanvaaran äärellä. Toiminta kumpuaa vuoden kiertokulkuun kyt-keytyvistä teemoista ja paikallisesta kulttuurista. Päiväkodissa arvostamme sensitii-vistä, lapsen osallisuuden huomioivaa vuorovaikutusta ja toimintakulttuuria.

Tutustu työnantajaan