Lastentarhnaopettaja - Parkanon kaupunki

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi Lastentarhanopettajan toimi (vakituinen)

Lastentarhanopettajan toimeen varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.parkano.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

Parkanon kaupunki, varhaiskasvatus
Osoite: Parkanontie 37, 39700 Parkano

Parkano on n. 6700 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Parkano on aktiivinen alueellinen teollisuuden ja kaupan keskus, joka edistää alueensa asukkaiden ja yritysten hyvinvointia.