Lastentautien osastonylilääkäri - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 13.11.2020 klo 14.00 mennessä

Savonlinnan keskussairaalassa, Perusterveydenhuollon tulosalueella

Lastentautien osastonylilääkärin toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde lasten ja nuorten yksikköön

Sosterissa lasten ja nuorten SOTE-palveluita on koostettu kohti toimivaa, moniammatillista ja asiakaslähtöistä kokonaisuutta purkamalla pois tarpeettomia raja-aitoja. Valmista ei vielä ole ja kehittäminen ja uuden luominen jatkuu. Toimintamme tueksi ollaan rakentamassa uusia tiloja keskussairaalan yhteyteen. Haemme joukkoon tiimipelaajiksi lastenlääkäriä.

Mielenkiintoisen työn ja hyvän työyhteisön ohella Savonlinnan seutu tarjoaa Saimaan saaristoluonnon parhaimmistoa sekä vilkasta kulttuuritarjontaa.

Edellytämme hakijoilta ammattiosaamisen ohella yhteistyötaitoja ja halukkuutta olla mukana muuttamassa palveluita kohti varhaisempaa tukea ja ennaltaehkäisyä. Kelpoisuusehtona virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä lastentautien erikoislääkärin pätevyys. Virassa on kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Palkka määräytyy Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen ja ISSHP:n paikallisen sopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveen. Viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes valittu on valintapäätöksestä tiedon saatuaan 30 päivän kuluessa ilmoittanut kirjallisesti ottavansa tehtävän vastaan sekä esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan, mikä sisältää työnantajan edellyttämän tartuntatautilain 48 §:n mukaisen arvion soveltuvuudesta tehtävään sekä huumetestin. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 299459. Hakemukseen tulee liittää CV/ansioluettelo. Mahdolliset kirjalliset hakemukset liitteineen lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen laitetaan merkintä haettavasta tehtävästä. Kirjallisia hakemuksia liitteineen ei palauteta. Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä.

Savonlinna 18.9.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ylilääkäri Maija Tuominen p. 044 417 3590,
sähköposti: maija.tuominen@sosteri.fi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle.