Lastenvalvoja - Rovaniemen kaupunki

Lastenvalvoja - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan lapsiperheiden palveluissa

on haettavana

lastenvalvojan virka

Virka sijoittuu perheoikeudellisiin palveluihin ja toimipiste on tällä hetkellä Perhepalvelukeskuksessa. Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee 9 henkilöä, joista neljä lastenvalvojan tehtävissä.
Lastenvalvojan tehtäviä ovat isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen lainvoimaiseksi, tarvittaessa lapsen mielipiteen selvittäminen sekä sosiaalihuoltolain 27§ mukaisen tuetun ja valvotun tapaamisen järjestäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Hakijan eduksi katsotaan kokemus lastenvalvojan työstä, eroperhepalveluista, lapsen kuulemisesta sekä käräjäoikeuden huoltoriitasovittelija-, vanhemmanneuvo- ja taloushallinnon -koulutuksista.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä esitettävä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 5.6.2019 klo15.00.
Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 5.6.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Palveluesimies Marja Leena Nurmela puh. 050 574 3547, sähköpostiosoite marjaleena.nurmela(at)rovaniemi.fi.

Perusturvan toimiala, lapsiperheiden palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan