Lastenvalvoja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen lastensuojelun ja perhesosiaalityön avopalveluiden tiimissä on haettavana lastenvalvojan sijaisuus ajalla 1.12.2021-31.5.2022. Tervetuloa osaksi ammattitaitoista ja kokenutta tiimiä!

Kirkkonummella lastensuojelua ja sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperhetyötä tehdään perhesosiaalityön yksikössä, jossa on kolme tiimiä: ensiarvio-, avopalveluiden- ja sijais- ja jälkihuollon tiimit. Lastenvalvoja kuuluu avopalveluiden tiimiin, missä perheoikeudellisten palveluiden lisäksi työskennellään sekä lastensuojelun avohuollon että sosiaalihuoltolain mukaisten asiakasperheiden kanssa. Avopalveluiden tiimissä on johtava sosiaalityöntekijä, 7 sosiaalityöntekijää ja 4 sosiaaliohjaaja, tukiperhetoiminnan koordinaattori sekä lastenvalvoja.

Lastenvalvoja työskentelee eroavien/eronneiden vanhempien kanssa. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen lastensa huollosta, asumisesta ja tapaamisista sekä elatuksesta. Lastenvalvoja laatii vanhempien sopimista asioista lapsen edun mukaisen ja täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan. Lastenvalvoja on myös olennaisessa osassa avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten isyyden vahvistamiseen liittyvässä prosessissa.

Kirkkonummella perhesosiaalityön yksikön työntekijöiden työtä ja työhyvinvointia tukevat hyvät rakenteet ja vahva esihenkilöiden tuki. Käytössämme on lastensuojelun systeeminen työote ja sitä ollaan jalkauttamassa tulevaisuudessa myös kunnan muihin lapsiperheiden palveluihin. Lastenvalvojan tukena on myös alueellinen yhteistyöverkosto muiden lastenvalvojien kanssa. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen ja mahdollisuuden etätyön tekemiseen. Oma auto ei ole välttämätön.

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kyky pari- ja tiimityöhön ja reflektiiviseen työskentelyotteeseen on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehto sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtäväkohtainen palkka on 3 708,09 € /kk. Koeaika on korkeintaan puolet määräajan pituudesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset lähetetään kuntarekryn sähköisen lomakkeen kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 387832. Hakuaika päättyy 29.10.2021, klo 15:00.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa perhesosiaalityön palvelupäällikkö Maaret Manninen 040-741 0892 ja vs. avopalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Komulainen 040-7591149

Lisätietoja

Perusturvan palvelualue, Perhepalvelut, Perhesosiaalityö

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.


Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat