Lastenvalvoja, perhekeskus - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Lastenvalvojan palvelut ovat osa perhekeskuksen palvelukokonaisuutta. Lastenvalvojan virkaan kuuluvat lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset ja niihin liittyvät sopimusneuvottelut, isyyden selvittämiset sekä lapsen ja vanhempien valvottujen tapaamisten ja vaihtotilanteiden koordinointi. Tehtävänkuvaan sisältyy olosuhdeselvitysten laatiminen käräjäoikeudelle työparityönä.

Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävä edellyttää soveltuvuutta tiimityöhön, eroperheiden kanssa työskentelyyn sekä työkokemusta lapsioikeuden ja/tai sosiaalityön alalta. Tehtävässä eduksi katsotaan erovanhemmuuden tukemis- ja motivointi- ym. taitojen hallinta.

Kelpoisuutena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015 7§) mukaisesti sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri 272/2005 5§). Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti myös sosiaalityöntekijän tutkinnon loppuvaiheen opiskelijalla, joka on suorittanut ammattihenkilölain 12 §:n mukaiset opinnot.

Tarjoamme viihtyisän ja kannustavan työilmapiirin, mahdollisuuden parityöskentelyyn ja erityisosaamisen kehittämiseen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Vain Kuntarekryn kautta tulleet hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja

http://www.eksote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat toimintayksikön esimies/lastenvalvoja Eija Kuitto, puh. 040 755 5436 tai perhepalvelujen ylilääkäri Kaisa Kivistö, puh. 040 351 6075, etunimi.sukunimi@eksote.fi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Lasten ja nuorten peruspalvelut, Perheoikeudelliset palvelut
Osoite: Kasarmikatu 7, 53900 Lappeenranta

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 128 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.

Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka