Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 31.1.2021 klo 15.00 mennessä

LASTENVALVOJAN VIRKA perhepalveluyksikössä 1.2.2021 alkaen
Virka oli aiemmin haettavana 9.12.2020 mennessä ja viran hakuaikaa jatketaan 31.1.2021 saakka.

Lastenvalvoja työskentelee osana perhepalveluiden tiimiä. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden selvitykset ja lasta koskevien huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten laatiminen ja vahvistaminen, edunvalvojan sijaisten hakeminen oikeudelta, olosuhdeselvityksissä työparina toimiminen sekä päätöksenteko valvottujen ja tuettujen tapaamisten ja valvottujen vaihtojen osalta.

Tehtäviin on mahdollista sisällyttää myös sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperhesosiaalityön tehtäviä.

Perhepalveluiden osaavaan ja kehittämismyönteiseen työryhmäämme kuuluu 6 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja, 9 kaupungin perhetyöntekijää, 3 koulukuraattoria, lastenvalvoja ja johtava sosiaalityöntekijä. Perhepalveluihin kuuluu myös kaupungin oma lastensuojelulaitos, perhetukikoti Kinnula. Varkaus ja Joroinen muodostavat sote-yhteistoiminta-alueen; nyt valittavan lastenvalvojan työtehtävät sijoittuvat Varkauteen, mutta alueella on muutoinkin osaamista ja tukea lastenvalvojan tehtävien hoitamiseen ja sijaistaminen poissaollessa on järjestetty.

Varkauden kaupungin työntekijät ovat kehittäneet perheille tarjottavia palveluita poikkihallinnollisesti kohti varhaisempaa tukemista kumppaninsa SOS-Lapsikylän kanssa. Lanupe-kehittämistyö jatkuu ja perhekeskustoimintaa kehitetään moniammatillisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 7 §). Pätevien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää vuodeksi sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 12 §:n mukaisella sijaispätevällä sosiaalityön opiskelijalla. Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja arvostamme myös kokemusta lasten ja perheiden palveluista.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaisesti. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toivomme ensisijaisesti sähköistä hakemusta, johon on mahdollisuus liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään osoittamaan psykososiaalisten palveluiden palvelualuepäällikölle ja lähetetään osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, Ahlströminkatu 6, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkintä: lastenvalvoja.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen, puh. 040 519 0104, johtava sosiaalityöntekijä Anne Hartikainen, puh. 040 829 3660 ja palvelualuepäällikkö Riitta Mentula, puh. 040 580 5210 sähköposti: etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut
Osoite: Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!