Ledande byggnadsinspektör - Loviisan kaupunki

Byggnadstillsynen i Lovisa stad söker en ledande byggnadsinspektör till ordinarie tjänst från 1.3.2020 eller enligt överenskommelse. Det är även möjligt att tjänsten tillsätts senare.

Ledande byggnadsinspektören ansvarar för ledning och utveckling av byggnadstillsynen. Ledande byggnadsinspektören sköter beredning och föredragning i byggnads- och miljönämnden och ansvarar för samarbetet med Lappträsk kommun gällande byggnadstillsynen. Till den ledande byggnadsinspektörens arbetsbeskrivning hör även kundservice, att behandla och fatta beslut om tillståndsansökningar och andra ansökningar, att utveckla det elektroniska tillståndssystemet, att styra byggandet och att förrätta syner.

Behörighetsvillkoret för tjänsten är en för tjänsten lämplig examen enligt 4 § i markanvändnings- och byggförordningen eller att kraven enligt 108 § i markanvändnings- och byggförordningen uppfylls. För att kunna sköta arbetsuppgifterna förutsätter vi kännedom om lagstiftningen i branschen, förmåga att kunna jobba och fatta beslut självständigt, goda datatekniska färdigheter, positiv inställning till kundservice, goda interaktionsfärdigheter och god samarbetsförmåga. Vi uppskattar tidigare erfarenhet gällande uppgifter som berör byggnadsarbeten och byggnadstillsyn samt kännedom om kommunalförvaltning.

Språkkravet för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, TS. En prövotid på 6 månader tillämpas.

Lämna in din ansökan senast 29.1.2020 före klockan 12.00 via rekryteringstjänsten kuntarekry.fi

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter av direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström, tfn 040 673 0225 och miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373.

Byggnadstillsynen
Adress: Loviisa, 07900 Loviisa

Lovisa är en livskraftig kuststad om har nästa 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänster ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet. Lovisa stad är en rökfri arbetsgivare.