Skip to main content
test
Ledande handledare, Närpes - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en ledande handledare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Bäckvägens serviceenhet i Närpes. Arbetet börjar 1.9.2022.

Bäckvägens serviceenhet erbjuder boendeservice för mental- och missbruksrehabiliterare.

Ledande handledaren leder, planerar och koordinerar enhetens dagliga verksamhet och klientarbete. Ledande handledaren fungerar som närförman på serviceenheten. Vi erbjuder ett intressant arbete och ledarskapsstöd samt möjligheter att utveckla enhetens service och verksamhet.

Vi värdesätter ledarskapskompetens, god interaktionsförmåga, kännedom om branschen och utvecklingsinriktat arbetsgrepp.

Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 8).
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Serviceenhetschef Sinikka Keto
tfn 040 086 6789
Chef för mental- och missbrukarvård
Marja Mustonen
tfn 040 141 7381
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat