Ledande socialarbetare, Jakobstad

Hakuaika päättyy  18.7.2024 15:00

Vi söker en ledande socialarbetare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början i Jakobstad.

Som ledande socialarbetare i Österbotten blir du en av våra tre ledande socialarbetare och vår verksamhet är uppbyggd kring teamarbete. Som ledande socialarbetare har du ansvar för att leda teamen och klientarbetet i tätt samarbete med närchefen. Vi värdesätter erfarenhet av att leda team och att du har erfarenhet av socialt arbete i barnskyddet.

Du behöver ha goda samarbetsförmågor, ha ett intresse för att leda ett meningsfullt socialt arbete med barn, unga och deras familjer och viljan att utveckla socialt arbete med barn där barnet och barnets rättigheter är i focus. Vi erbjuder ändamålsenliga personalförmåner och stöd för ditt arbete i form av jurist tjänster och arbetshandledning.


Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9).
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

vs. chef för barnskydd Siv Kola

tel. 040 744 1227

ledande socialarbetare Tiina Böling

tel. 040 745 2338

fornamn.efternamn@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan