Ledande socialarbetare, vuxensocialarbete - Sipoon kunta

Känner du till vuxensocialarbete? Är du ivrig att utveckla?

Vi söker en

LEDANDE SOCIALARBETARE

till vårt team för att ansvara för chefsarbetet och leda klientprocesserna.

Vårt team består av tre socialarbetare och tre socialhandledare, som är erfarna experter inom socialbranschen. Vi satsar på tydliga processer och har bland annat utvecklat mottagningsteamets verksamhet och den egna kontaktpersonens roll.

Vi hoppas att vi hittar en person som har erfarenhet av vuxensocialarbete inom olika serviceområden samt goda kunskaper inom team- och nätverksarbete. Vår arbetsgemenskap erbjuder goda förutsättningar att stödja klienten på ett övergripande sätt. Arbetet utförs i samarbete med de övriga social- och hälsovårdsexperterna som arbetar i samma hus. En del av din arbetstid som ledande socialarbetare är reserverad för praktiskt klientarbete.

Om du har visioner och synpunkter på hur man kunde utveckla vuxensocialarbetet, då är du den person som vi söker!

Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö, stöd av en trevlig arbetsgemenskap samt möjlighet att utveckla din yrkeskunskap. Våra arbetslokaler ligger i Sibbo kommuns nya social- och hälsostation i Nickby, dit man kommer smidigt med buss bl.a. från Helsingfors. Sibbo hör till HRT-området.

Behörighetskravet är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården 817/2015 (7, 32 §) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Därtill förutsätter vi tillräcklig erfarenhet inom vuxensocialarbete. Erfarenhet av chefsarbete räknas som merit.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA och den uppgiftsrelaterade lönen är 4063,11 euro + eventuella tillägg. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader, och den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Ansökningarna ska lämnas in senast 27.4.2021 kl. 16.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/vuxensocialarbete/
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger 12.4. framåt servicechef Katarina Alhovuori, tfn 050 569 4972 eller katarina.alhovuori(at)sibbo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder
Adress: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Socialtjänsterna i Sibbo kommun är indelade enligt livscykelmodellen i tjänsteprocesser för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre.

Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat