Ledande tandläkare till Närpes hvc - Närpiön kaupunki

Vård- och omsorsnämnden i Närpes lediganslår tjänsten som

Ledande tandläkare till Närpes hvc

Vi söker dig som vill jobba både med teamledning och kliniskt arbete i tandvårdens kollegium. Vid munhälsovården inom Närpes stad arbetar 13 anställda. Personalen består av tandläkare, tandskötare, munhygienister och instrumentvårdare. Vi har regelbundet specialisttandläkare på plats. Arbetet utförs primärt på mottagningen i Närpes hvc. I samma byggnad finns övriga primärvårdsmottagningar. En tandvårdsmottagning finns också i nybyggda Hälsohuset vid skolcentrum.

Vi hoppas finna en ledare som har integritet, kan leda och lyssna, är engagerad och har en positiv inställning till utveckling.
Behörighetskravet är legitimerad tandläkare enlig lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi förutsätter att du har ledarskapsutbildning eller tidigare erfarenhet av förmannaarbete inom relevant yrkesområde.

Språkkrav är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
Till arbetsuppgifterna hör både administration och klientarbete. Du fungerar som förman för munhälsovården och instrumentvården.
Vi använder Abilita-patientdokumentation.

Ange referenser i ansökan.

Arbetet inleds 12.5.2021 eller senare enligt överenskommelse. Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt AKTA och LÄKTA.
För anställningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

Den som väljs till uppgiften ska innan arbetet börjar uppvisa ett läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

Ansökningshandlingar lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 30.4.2021
De som kallas till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original eller bestyrkta kopior.


Närmare uppgifter ger
vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson tfn. 040-8395790 eller jim.eriksson@narpes.fi


Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson tfn. 040-8395790 eller jim.eriksson@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Sinulle suositellut työpaikat