Skip to main content
test
Lehtori (1590) biologia, maantieto, Mankola - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN LEHTORIA, opetettavat aineet biologia ja maantieto

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2023 alkaen. Virantoimituspaikka virkasuhteen alkaessa on Mankolan yhteinäiskoulu.

Mankolan yhtenäiskoulu sijaitsee Mannilassa Tuomio- ja Palokkajärven kannaksella Jyväskylän kaupungissa. Mankolan koulu on noin 750 oppilaan yhtenäiskoulu (1-9 luokat), jossa työskentelee lähes 60 opettajaa, noin 20 koulunkäynninohjaajaa sekä muuta henkilökuntaa. Mankolassa toimivat myös YPR-ryhmät, EMO-luokka sekä Jyväskylän perusopetuksen Luontokoulu. Tavoitteenamme on toimia niin, että koulussamme kasvaa itseensä luottavia, hyvinvoivia, monipuoliset opiskelutaidot hallitsevia lapsia ja nuoria, jotka tulevat toimeen muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan.

Haemme biologian ja maantiedon opetukseen lehtoria, jolla on vahvaa kasvatusosaamista, kehittävä työote sekä hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot. Toivomme joukkoomme rohkeaa kokeilijaa, joka on kiinnostunut toiminnallisista työtavoista, kasvihuoneen hyödyntämisestä opetuksessa sekä yhtenäiskoulukulttuurin kehittämisestä. Arvostamme kokemusta yhteisopettajuudesta.

Kelpoisuus määräytyy opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Hakijan tulee liittää hakemukselle opettajan kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtäväkohtainen palkka alk. 2846,53 - 3052,44 €/kk.

Virassa aloitus 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa. Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Pipsa Teerijoki, puh. 050 311 8662
apulaisrehtori Jarmo Lyhty, puh. 050 518 6291
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Perusopetus

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 5000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka Jyväskylän kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat