Lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus) - Kokkolan kaupunki

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN LEHTORIN VIRKA 1.1.2021 alkaen.
Sijoituspaikka on Länsipuiston koulu ja Länsipuiston koulun toiminnan loputtua, Isokylän koulu. Opetus on pääosin vuosiluokilla 7-9.

Haemme aktiivista, yhteistyökykyistä ja monitaitoista äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että hakija hallitsee oman oppiaineensa sisällöt ja tavoitteet, käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja hallitsee sekä perinteisen että sähköisen oppimisympäristön käytön ja huomioi erilaiset oppijat opetuksessaan.

Työyhteisössä hakija sitoutuu tiimityöhön, yhteisopettajuuteen ja yhteistoiminnallisten työtapojen kehittämiseen. Hakija ottaa omalta osaltaan vastuuta koulun yhteisten tapahtumien järjestämisestä.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työterveyslääkärin lausunto terveydentilastaan (sis. huumausainetestin) sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Toistaiseksi täytettävien virkojen osalta noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen. Hakuaika päättyy 23.10.2020 klo 16.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Kokkolan sivistyskeskus, Kauppatori 5, 67100 Kokkola.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

rehtori Riitta Liias-Lepistö p. 044 7809 622, rehtori Timo Hautala p. 044 7809 123, sivistysjohtaja Terho Taarna p. 044 7809 254,
hallintopäällikkö Sanna Löfström, puh. 050 5688 201, s-posti: etunimi.sukunimi(at)kokkola.fi

Kokkolan kaupunki, sivistystoimi, suomenkieliset opetuspalvelut
Osoite: Kauppatori 5, 67100 Kokkola

Vuonna 2020 400-vuotisjuhliaan viettävä Kokkola on noin 48 000 asukkaan kaksikielinen maakuntakeskus. Kaupunki käynnistää matkaansa seuraavalle vuosisadalle vahvempana kuin koskaan. Rohkeasti uudistuva Kokkola tarjoaa asukkailleen erinomaiset asumisolosuhteet, laadukkaat peruspalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne. Sivistystoimen palveluksessa Kokkolassa on n. 1 300 henkilöä. Kaupungin opetustoimen palvelut ovat vetovoimaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Kaupungissa on 22 suomenkielistä ja kahdeksan ruotsinkielistä perusopetuksen koulua. Lukioita on kaksi. Lisäksi on ammattilukiotoimintaa ja aikuislukio. Opetustoimen henkilöstölle tarjotaan työuran alussa mentorointia.