Skip to main content
test

Haemme Hämeen ammattikorkeakoulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun lehtoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2022 (tai sopimuksen mukaan) - 31.7.2023.

Lehtorin tehtävänä on toimia asiantuntijaopettajana ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja erityisopettajankoulutuksessa. Lisäksi lehtorin tehtäviin kuuluu osallistuminen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, opettajien täydennyskoulutukseen sekä osaamisen vientiin. Tehtävässä edellytetään vahvaa ymmärrystä inkluusiosta, erityisestä tuesta sekä digitaalisuudesta oppimisessa ja oppimisen tuessa. Vuosittain vahvistettava työaikasuunnitelma määrittää tehtävien painotuksen.

Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014) 18 §:ssä on säädetty ammatillisen opettajankouluttajan opettajan kelpoisuudesta, vaaditaan lehtorilta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä erityispedagogiikan syventävät opinnot tai erityisopettajan kelpoisuus.

Lehtorilta vaaditaan:
- vahvaa erityispedagogista osaamista sekä inkluusion ymmärrystä
- vahvaa digipedagogista osaamista
- taitoa opettaa suomen sekä englannin kielellä
- matkustusvalmiutta.

Eduksi katsotaan:
- kokemus ammatillisen koulutuksen opettajan ja/tai ammatillisen erityisopettajan tehtävistä
- kokemus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
- kokemus koulutuksen kehittämistehtävistä ammatillisella toisella asteella tai korkeakouluissa.

Tarjoamme lehtorille haastavan ja mielenkiintoisen tehtävän lisäksi mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Pääset mukaan monialaiseen ja aktiiviseen työyhteisöön kehittyvässä ja kasvavassa organisaatiossamme.

Hakemukset tehtävään Kuntarekryn kautta viimeistään 27.7.2022.

Lisätietoja tehtävästä antaa 22.6.2022 asti: Koulutuspäällikkö Anu Raudasoja, puh. 050 576 3581, anu.raudasoja@hamk.fi.
Ajalla 11.-27.7.2022: Hallintopalvelupäällikkö Jaana Muttonen, puh. 050 596 6328, jaana.muttonen@hamk.fi.

Rekrytointiprosessiin sisältyy haastattelu ja osaamisen näyttö, jotka toteutetaan perjantaina 5.8.2022.

Lisätietoja

http://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/hameen-ammattikorkeakoulu-oy/
http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa 22.6.2022 asti: Koulutuspäällikkö Anu Raudasoja, puh. 050 576 3581, anu.raudasoja@hamk.fi.
Ajalla 11.-27.7.2022: Hallintopalvelupäällikkö Jaana Muttonen, puh. 050 596 6328, jaana.muttonen@hamk.fi.

Lisätietoja

Ammatillinen opettajankoulutus

HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja, tutkija ja kehittäjä ammatillisen osaamisen asialla. Koulutamme opettajia kaikille ammattialoille, ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin. Tuemme opettajien uran aikaista kehitystä järjestämällä ammatillista erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutusta, kehittämällä erikoistumiskoulutuksia ja järjestämällä täydennyskoulutusta, huippuosaamisen valmennusta ja mentorointia. Tiiviissä yhteistyössä HAMK Edu -tutkimusyksikön kanssa toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja tutkimusta. Kansainvälinen osaamisen vientimme on laajaa ja tavoitteemme on vaikuttavuus kohdemaassa.


Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

Sinulle suositellut työpaikat