Skip to main content
test
Lehtori, ammatillinen opettajankoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Haemme kahta lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä 1:
Lehtorin tehtävänä on toimia asiantuntija- ja projektitehtävissä HAMK Edun kansallisissa ja kansainvälisissä tki-hankkeissa. Lisäksi lehtorin tehtäviin voi kuulua ammatilliseen opettajakoulutusta, opettajien täydennyskoulutusta sekä osaamisen vientiä. Tehtävässä edellytetään vahvaa ymmärrystä digitaalisuudesta oppimisessa ja oppimisen tuessa. Tehtävässä vaaditaan myös kykyä tukea kehittämisprosesseja yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla.

Tehtävä 2:
Lehtorin tehtävässä työn painopiste on aluksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi tehtäviin voi kuulua tutkimus- ja kehittämistehtäviä sekä osaamisen vientitehtäviä.

Lukuvuosittain vahvistettava työaikasuunnitelma määrittää tehtävien painotuksen.

Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluista (1129/2014) 18 §:ssä on säädetty ammatillisen opettajankouluttajan opettajan kelpoisuudesta, vaaditaan lehtorilta, että hänellä on suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Lehtorilta vaaditaan:
- vahvaa digipedagogista osaamista
- ammatillisen ja/tai korkeakoulutuksen kokemusta
- taitoa opettaa suomen sekä englannin kielellä
- kokemusta projekti- ja tai kehittämistehtävistä
- matkustusvalmiutta.

Eduksi katsotaan:
- kokemus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
- kokemus koulutuksen kehittämistehtävistä ammatillisella toisella asteella tai korkeakouluissa
- työelämän ja yritysmaailman tuntemus
- eri koulutusasteiden tuntemus
- tieteelliset jatko-opinnot tai jatkotutkinto

Tarjoamme sinulle monipuolisia työtehtäviä mukavassa tiimissä jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä korkeakouluympäristössä sekä mahdollisuuden kehittyä ja laajentaa osaamistasi.

Valintaprosessiin sisältyy haastattelu ja osaamisen näyttö.

Hakemukset Kuntarekryn kautta viimeistään 14.8.2022.

Lisätietoja antavat tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, HAMK Edu, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi,
koulutuspäällikkö Piia Kolho, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 050 401 0125, piia.kolho@hamk.fi sekä
koulutuspäällikkö Anu Raudasoja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 050 576 3581, anu.raudasoja@hamk.fi.

Lisätietoja

http://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/hameen-ammattikorkeakoulu-oy/
http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, HAMK Edu, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi.
Koulutuspäällikkö Piia Kolho, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 050 401 0125, piia.kolho@hamk.fi.
Koulutuspäällikkö Anu Raudasoja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 050 576 3581, anu.raudasoja@hamk.fi.

Lisätietoja

HAMK Edu

HAMK Edu -tutkimusyksikössä tutkitaan, tuetaan ja kehitetään mm. ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, opettajankoulutusta, työyhteisöjä ja organisaatioita. Opettajien rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä on keskeinen ja siksi se on tutkimusyksikön toimintojen integroinnin kannalta olennainen. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.


Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

Sinulle suositellut työpaikat