Lehtori, animaatio - Turun ammattikorkeakoulu Oy

Haemme Turun AMK:n Taideakatemian kuvataiteen koulutukseen animaation lehtoria 17.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Lehtorin ensisijaisena työtehtävänä on animaation erikoistumisalan opetus-, koulutus- ja TKI-työtehtävät. Työnkuvaan sisältyy lisäksi opetus- ja koulutustehtäviä Taideakatemian ja ammattikorkeakoulun muissa koulutuksissa.

Kelpoisuusvaatimukset
Hakijalla tulee olla suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä (VN:n asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014). Lisäksi opettajalta edellytetään ammatillisten opettajien 60 opintopisteen pedagogisten opintojen suoritusta. Jos opinnot puuttuvat, ne tulee suorittaa kohtuullisessa ajassa työsuhteen alkamisen jälkeen. Pedagogisten opintojen puuttumisesta tehdään palkasta epäpätevyysalennus. Edellä mainitun asetuksen perusteella Turun ammattikorkeakoulu on päättänyt, että hakijoilta voidaan vaatia em. säädettyjen tutkinto- ja työkokemusvaatimusten sijasta tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot.

Edellytämme tehtävään valittavalta osaamista ja kokemusta animaation opetuksesta sekä näyttöä taiteellisesta toiminnasta.

Lisäksi edellytämme näkemystä animaation tuotantoprosesseista, nykyaikaisista työmenetelmistä ja tulevaisuudesta, vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä halukkuutta ja valmiuksia koulutuksen kehittämiseen, kansainväliseen toimintaan ja hanketoimintaan.
Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Työaika on 1624 tunnin vuosityöaika.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää linkki hakijan digitaaliseen taiteelliseen portfolioon.

Osa hakijoista kutsutaan opetusnäytteen ja haastattelun sisältävään soveltuvuusarviointiin, joka järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana Turussa.

Työntekijän on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (AVAINTES Luku 1 § 5 mom.2).

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Taideakatemia, Linnankatu 54, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja:
Timo Tanskanen, Koulutusjohtaja
timo.tanskanen@turkuamk.fi
p. +358 50 5985 210
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Taideakatemia
Osoite: Linnankatu 54, 20100 Turku

Turun AMK on 10 000 osaajan yhteisö, johon kuuluu opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita – eri vaiheissa uraansa olevia ammattilaisia. Olemme tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction.