Skip to main content
test
Lehtori (EN), Hintan koulu - Oulun kaupunki

Vakinainen perusopetuksen lehtori (EN) Hintan koulussa.

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN virka Hintan koulussa. Opetettavana aineena englanti.

Hintan koulu on perusopetuksen alakoulu. Koulussamme toimivat myös kuvataiteen erikoisluokat sekä kaksi alueellista erityisryhmää. Koulumme arvoja ovat: turvallinen, innostava ja kokeileva. Koulumme on perinteinen kivikoulu, jonka sydän on moderni oppimistori Koklaamo.

Koulun toimintakulttuurissa STEAM-pedagogiikalla on vahva painotus. Pyrimme kehittämään kouluyhteisön yhteistyötä, kokeilua ja innovointia. Korostamme oppilaiden osallisuutta, oivalluksia, onnistumisen kokemuksia sekä tulevaisuuden taitoja. Koulu on kehittänyt STEAM-toimintaa edelleen koulun omaksi muotoilukasvatuksen opetussuunnitelmaksi.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Eduksi luetaan valmius opettaa ruotsia ja/tai jotain koulun A2-kielistä (SA, RA, ES). Lisäksi eduksi luetaan innostus pedagogiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön STEAM- ja muotoilukasvatusprojekteissa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/919/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/hintan-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Laura Ritola, p. 040 665 6048 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Hintan koulu (1-6)

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Valjastie 19, 90650 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat