Lehtori, Koneensuunnittelu/Tuotantotekniikka - Turun ammattikorkeakoulu Oy

Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia osaajia positiivisessa vireessä oleviin teknologiateollisuuden yrityksiin. Turun ammattikorkeakoulun Teknologiateollisuuden osaamisalue hakee insinöörikouluttajia, tutkijoita sekä laboratoriohenkilöstöä laajentamaan ja vahvistamaan konetekniikan koulutustarjontaa sekä tutkimusta.

Haemme koneensuunnittelun tai tuotantotekniikan lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Koneensuunnittelun lehtorin tehtävä edellyttää osaamista mm.:
- tietokoneavusteisesta suunnittelusta, mallinnuksesta ja simuloinnista (CAD, CAE),
- lujuusopista, teknillisestä mekaniikasta, materiaalitekniikasta,
- ainetta lisäävän valmistuksen edellyttämää suunnitteluosaamista,
- tuotteen elinkaaren aikaisen tiedon hallintaa (PDM, PLM) sekä
- kokemusta hajautetusta suunnittelusta.

Tuotantotekniikan lehtorin tehtävä edellyttää osaamista mm.:
- tuotannon automaatiojärjestelmistä, robotiikasta
- tuotannon laadunhallinnasta (SPC, Six sigma),
- perinteisistä ja uusista tuotantomenetelmistä, kuten laseravusteiset menetelmät,
- tehdas- ja tuotantosimulaatioista sekä
- tuotantoprosessien resurssi- ja virtaustehokkuudesta (Lean).

Kelpoisuusehdot:
- Soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto (DI tai ins. YAMK)
- Vähintään kolmen vuoden työkokemus
- 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot (näiden puuttuminen ei ole este tehtävään nimittämiselle, mutta on työehtosopimuksen mukainen peruste palkan epäpätevyysalennukselle)

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää nykyaikaista pedagogista otetta, ymmärrystä erilaisten fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksista, aktiivista toimintatapaa ulkoisten sidosryhmien kanssa, sujuvaa englanninkielen taitoa ja nopeaa kykyä omaksua uusia asioita.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta -sektori, Kupittaan kampus, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: koulutusjohtaja Juha Kontio p. 0503854122 ja koulutus- ja tutkimuspäällikkö Ari Putkonen p. 0505985815
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tekniikka ja liiketoiminta
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turun AMK on 10 000 osaajan yhteisö, johon kuuluu opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita – eri vaiheissa uraansa olevia ammattilaisia. Olemme tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction.